Současné přístupy v historické epistemologii (Tomáš Dvořák, financováno Grantovou agenturou České republiky).