NANOPINION: European project – FP7, May 2012-October 2014
Nanopinion (celým názvem Monitoring public opinion on Nanotechnology in Europe) je evropský projekt realizovaný jako součást 7. Rámcového programu EU, sdružuje 17 partnerů z 11 zemí - http://www.nanopinion.eu/.
Co-ordinator: Zentrum für Soziale Innovation, Wien

The aim is to establish a science-technology-social media-based platform for nanotechnology outreach to support a transparent and continuous dialogue in Europe to continuously monitor and understand consumers' and citizens' opinion on nanotechnologies. For doing this, the platform aims to use online media to upgrade outreach and bring out the differences in attitudes and opinions across Europe, analysing the state of the debate according to cultural and societal specificities.

Nanotechnologie jsou obecně považovány za přelomové technologie, s velkým potenciálem co se týče převratných technických řešení, ekonomických a ekologických přínosů, s příslibem nových horizontů zdravotní péče a celkového pozvednutí kvality života. Jsou zde ale i již popsaná či dosud spíše tušená rizika, plynoucí především z radikální a neznámé povahy cest, k nimž nás nanotechnologie vybízejí. Pestré a relevantní kontexty, předpoklady i důsledky nanotechnologií se proto přirozeně stávají předmětem četných analýz a diskusí. Projekt Nanopinion si za hlavní cíle vytýčil rozvoj veřejného dialogu a procesu učení, jež mají skýtat zasvěcené informace a poučení i šířit praktické návyky, jak s nanotechnologiemi zacházet. Stejně tak má Nanopinion stimulovat zájem různých zainteresovaných kolektivních i individuálních aktérů o nanotechnologie a tříbit formy utváření a prosazování rozmanitých zájmů a postojů spjatých s jejich rozvojem. Klíčovou součástí projektu je monitoring znalostí a názorů evropské veřejnosti o nanotechnologiích; data pro empirické šetření jsou shromažďována na bázi klasických i sociálních médií a při živých setkáních kolem monitorovacích stanic, či v rámci pořádaných workshopů, diskusí, her, soutěží.

Českým partnerem Nanopinionu je Kabinet pro výzkum vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR, který se podílí jak na analytických, tak na komunikačních aktivitách projektu. V Pardubicích nedávno proběhla komunikační a monitorovací akce, na níž bylo ve srovnání s ostatními národními partnery získáno do ankety Nanopinionu rekordní množství dat:

https://www.youtube.com/embed/66WHQOUW7Xc?feature=player_detailpage

Kabinet je pověřen organizací příštího zasedání konsorcia projektu, které se sejde v květnu 2014 v Praze v Akademickém konferenčním centru.