MASIS (MONITORING POLICY AND RESEARCH ACTIVITIES ON SCIENCE IN SOCIETY IN EUROPE)

 

The MASIS project (http://www.masis.eu/english/home/ ) involved 38 countries; 27 EU

member states and 11 countries associated to FP7. In each country, an appointed national

correspondent provided a comprehensive report and subsequent updates based on a common

template.

MASIS is a system which is able to map and follow the developments of the most important Science

in Society activities in Europe with the aim to:

- inform relevant policy makers and all other stakeholders, leading to a more engaged public

- increase the visibility of such activities in different parts of Europe

- increase the impact of the activities on European policy and society.

The appointed national correspondent for the Czech Republic was Adolf Filáček, who also provided

the CZ comprehensive national report and subsequent updates (see http://www.masis.eu/english/

storage/publications/nationalreports/masisnationalreportczechrepublic/ ).

MASIS (Monitoring Policy and research Activities on Science in Society in Europe)

2010–2011 (7. rámcový program EU)

 

Koordinátorem byla dánská multioborová poradenská a konzultační agentura COWI

ltd. (COWI A/S) a Dánské centrum po výzkum a výzkumnou politiku při Fakultě

sociálních věd, Univerzit v Aarhus (the Danish Centre for Studies in Research and

Research Policy (CFA) at Aarhus University, Faculty of Social Sciences). Cílem

projektu (http://www.masis.eu/english/home/), který byl realizován v 38 evropských

(a dalších asociovaných k 7. rámcovému programu) zemích na objednávku pro DG

Research EC, bylo zmapovat vztahy vědy a společnosti jak po stránce obecných

procedur a mechanismů, tak i po stránce hlavních konkrétních projektů a klíčových

aktivit. Za českou stranu byl řešitelem projektu Adolf Filáček, který také sestavil

národní zprávu za ČR (http://www.masis.eu/english/storage/publications/nationalreports/

masisnationalreportczechrepublic/ ).