Makovsky

Jan Makovský

postdoctoral researcher

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Studoval filosofii, francouzskou filologii a dějiny vědy se zvláštním zřetelem k Francii 17. století. V doktorské práci se zabýval vznikem prvního infinitesimálního počtu u Leibnize, Bernoulliho a L'Hospitala a postupy kalkulu na pomezí přírodní filosofie a metafyziky nekonečna. Otázkou spojitosti v přírodě a jejího analytického uchopení se zaobírá i ve svém současném výzkumu, a to na pozadí vývoje racionální mechaniky 18. století, úlohy Leibnizova "zákona kontinuity" v ní až po bolzanovský obrat v náhledu na kontinuum. Věnuje se též překladu děl klasické vědy především z latiny a francouzštiny.

 

 Curriculum vitae (Czech) (January 2020)

 Publications (Czech) (January 2020)

 

Recent publications

 

Fore more, see the ASEP database of the Czech Academy of Sciences.