Začátkem září 2019 se paralelně konaly tři konference světové úrovně zaměřené na vědu a výzkum. Dle Radima Hladíka můžene z jejich stopy na Twitteru vyčíst, že jejich souběh spíše než o nezdařilé koordinaci svědčí o rozvětvenosti badatelských přístupů, pro něž předmět výzkumu představuje věda samotná. Více na https://vedavyzkum.cz/