source: Kim Hyun-tai/Yonhap via AP

Oznamujeme zřízení pracovní skupiny FOMITES k problematice významu kontaminovaných povrchů.

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti oznamuje zřízení pracovní skupiny FOMITES.

Interdisciplinární pracovní skupina k problematice významu kontaminovaných povrchů pro šíření respiračních onemocnění sdružuje badatele z oblastí lékařských věd, epidemiologie, filosofie vědy, antropologie a sociálních studií věd. Na svých pravidelných setkáních (přibližně v dvoutýdenním intervalu) se bude zabývat teorií tzv. nepřímého přenosu virových respiračních onemocnění prostřednictvím kontaminovaných povrchů (ang. „fomites“), a to z pohledu historie a systematiky této teorie, ale také z hlediska jejího sociálního významu a hlubšího kulturního zakořenění. Zvláštní pozornost bude věnována uplatnění teorie nepřímé nákazy v případě onemocnění Covid-19.

V případě Vašeho zájmu o účast v pracovní skupině kontaktujte Mgr. Jana Maršálka, PhD.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Image: Kim Hyun-tai/Yonhap via AP