Zpráva z 2. workshopu projektu Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové opory


Konání:
Dne 1. července 2022 v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1.
Program:
09:00-10:30 Golem & Shiny - Pokročilé tipy a návody (Colin Fay, ThinkR)
11:00-12:30 CATMA - Zkušenost z tvorby softwaru pro kvalitativní analýzu (Malte Meister, TU Darmstadt)
14:00-16:00 reQual - Představení a zpětná vazba (Radim Hladík, Michael Škvrňák)


Druhý workshop uspořádáný v rámci projektu Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové opory návazal na předchozí workshop zaměřený na konceptuální aspekty a potřeby odborných uživatelů. Tentokrát jsme se zaměřili na diskusi s tvůrci obdobných softwarových řešení. Workshop byl koncipován na dvě fáze. Nejprve experti na danou oblast vystoupili s prezentací zaměřenou na zkušenosti s jejich vlastními softwarovými projekty. V druhé části pak členové projektového týmu prezentovali postup dosavadních prací a získavali od expertů přímou zpětnou vazbu a doporučení. Každá sekce byla zakončena diskusí.

Colin Fay je mezinárodně uznávaný programátor softwarových balíčku pro jazyk R a je i hlavním autorem frameworku Golem, v němž vyvíjíme software reQual. Malter Meister je hlavním technickým správcem webové aplikace CATMA, která se zaměřuje na potřeby literárních vědců v oblasti digitálních humanitních věd.