Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR Vás zve na přednášku EINSTEIN IN BOHEMIA, kterou dne 19. září 2019 od 16 hod. v zasedací místnosti FLÚ (Jilská 1, Praha 1) prosloví Michael D. Gordin.
(Princeton University).

Přidružený workshop tematicky vymezený badatelskými zájmy prof. Gordina (věda a pseudověda, problém demarkace; vztah regionálních a obecných dějin vědy; věda v období studené války; věda a ideologie) proběhne 20. září dopoledne od 9 hod. v seminární místnosti Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK (Viničná 7, Praha 2, přízemí). Prosíme zájemce o vystoupení na tomto workshopu, aby kontaktovali dr. Jana Maršálka: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR

Vás zve na přednášku

EINSTEIN IN BOHEMIA

kterou dne 19. září 2019 od 16 hod. v zasedací místnosti FLÚ (Jilská 1, Praha 1) prosloví

Michael D. Gordin
(Princeton University)

Přidružený workshop tematicky vymezený badatelskými zájmy prof. Gordina (věda a pseudověda, problém demarkace; vztah regionálních a obecných dějin vědy; věda v období studené války; věda a ideologie) proběhne 20. září dopoledne od 9 hod. v seminární místnosti Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK (Viničná 7, Praha 2, přízemí). Prosíme zájemce o vystoupení na tomto workshopu, aby kontaktovali dr. Jana Maršálka: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Workshop je spoluorganizován Katedrou filosofie a dějin přírodních věd PřF UK. Spolu s přednáškou prof. Gordina je finančně podpořen výzkumným programem Formy a funkce komunikace Strategie AV21.