Radim Hladík

Hladík

PhDr. Radim Hladík, PhD.

postdoktorand

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +420 234 612 342
místnost: 214a

Radim Hladík na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR působí jako postdoktorand a výkonný redaktor časopisu Teorie vědy. Jeho výzkumné zájmy se soutřeďují na geo-epistemologii (zejména v otázkách teorií post-socialismu a postkolonialismu), sociologické a humanitní přístupy k vědeckému psaní a vztahy mezi vědeckými a nevědeckými formami vědění (zejména mezi historiografií a kolektivní pamětí). Radim Hladík vystudoval magisterský obor mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde také později v roce 2011 absolvoval doktorský studijní program sociologie. Je  členem výzkumných skupin politické komunikace a kolektivní paměti na Fakultě sociálních věd UK a pedagogicky působí na Fakultě filmové a televizní tvorby AMU, Českém vysokém učení technickém a Vysoké škole finanční a správní. V letech 2009-2010 byl stipendistou Fulbrightovy nadace na katedře sociologie Kolumbijské univerzity. Zúčastnil se řady mezinárodních konferencí a studijních i výzkumných pobytů.

Curriculum vitae

Publikační činnost

17-01-2014 01:18:05