Petr Machleidt

Machleidt

PhDr. Petr Machleidt, Ph.D.

vědecký asistent

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +420 221 183 346
místnost: 212a

Petr Machleidt působí v KVTS jako vědecký asistent a k jeho badatelským zájmům se řadí hodnocení společenských předpokladů a důsledků rozvoje vědy a techniky, metodologické aspekty při hodnocení a prognózování nových technologií a také vztah mezi technikou a kulturou při tvorbě proinovačního prostředí, pro tzv. kreativní ekonomiku. Zabývá se vztahem mezi technologickými a sociálními inovacemi a vztahem mezi aplikovaným výzkumem a veřejností.

Curriculum vitae

Publikační činnost

 

15-01-2014 20:18:27