Adolf Filáček

Filáček

RNDr. Adolf Filáček, CSc.

vědecký pracovník, zástupce vedoucího KVTS

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +420 221 183 347
místnost: 213a

Adolf Filáček pracuje v Kabinetu od roku 1993, v letech 2002 - 2014 působil jako jeho vedoucí. Zastupoval Filosofický ústav v řadě mezinárodních institucí, projektů a iniciativ. Ve svém bádání se soustředil na následující výzkumné oblasti: vědní a výzkumná politika v ČR a v zemích EU; studium transformace české vědy a výzkumu; sociální funkce vědy po institucionální transformaci; hodnocení vědy a ve vědě, "benchmarking" výzkumných institucí; statistická analýza výzkumných systémů; mezinárodní komparace.

Curriculum vitae

Publikační činnost

 

13-01-2014 01:45:22