Libor Benda

Virtová

Mgr. Libor Benda, Ph.D.

Postdoctoral researcher

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: +420 221 183 341
office: 201a

Libor Benda absolvoval humanitní studia na Západočeské univerzitě v Plzni se zaměřením na analytickou filosofii a filosofii vědy, v rámci doktorského studia tamtéž následně obrátil pozornost k sociologii vědy a vědeckého poznání, které se věnuje dodnes. Ve své dizertační práci, kterou obhájil v roce 2015, analyzoval vzájemný vztah a příčiny dlouhotrvajícího sporu právě mezi filosofickým a sociologickým přístupem ke zkoumání vědy, a na pomezí těchto dvou disciplinárních oblastí se nacházejí i témata, jimiž se zabývá ve své současné badatelské činnosti. Jsou jimi zejména odbornost (expertise) a s ní související otázka participace laické veřejnosti na odborném rozhodování, demarkace vědy, a aktuálně pak temporální dimenze vědy a epistemická role času ve vědecké praxi. Vedle své badatelské činnosti na AV ČR působí rovněž jako odborný asistent na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni, kde vyučuje filosofii vědy s přesahem k sociologii vědeckého poznání.

Curriculum vitae

Publikační činnost

30-01-2017 14:18:51