Teorie vědy / Theory of Science

teorie-vedy

Teorie vědy / Theory of Science

časopis pro mezioborová zkoumání vědy

TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE se od roku 1969 soustavně věnuje integrálnímu výzkumu vědy a techniky. Časopis je zaměřen na zkoumání filosofických a metodologických základů vědeckého poznání, sleduje vzájemné vztahy vědy, techniky a společnosti, problematiku historického vývoje vědy a vědění a interdisciplinární vztahy mezi různými obory. TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE je recenzovaný vědecký časopis zařazený do několika prestižních akademických databází (Scopus, ERIH, CEJSH, EBSCO).

Vydává čtvrtletně Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti