ResInfra@DR

RESINFRA@DR – projekt Dunajského makroregionu

Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of research infrastructure in the Danube Region

Danube Transnational Programme 2017-2019

Poskytovatel: ERDF - European Regional Development Fund (Danube Transnational Programme)

http://www.interreg-danube.eu/resinfra-dr

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti se účastní projektu ResInfra@DR (Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors od research infrastructure in the Danube Region). Projekt je spolufinancován z prostředků ve fondech EU (ERDF - European Regional Development Fund, IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance), http://www.interreg-danube.eu/resinfra-dr .

Evropský projekt má za cíl podpořit rozvoj výzkumných infrastruktur v Podunajském regionu zejména s ohledem na sociálně-ekonomické potřeby regionu a makroregionální spolupráci. Jádrem projektových aktivit je rozšíření a zkvalitnění znalostní a expertní báze vědní a inovační politiky orientované na zakládání a modernizaci výzkumných infrastruktur.

Česká strana je vedoucím pracovního balíku WP5, který patří k odborně i manažersky náročným aktivitám. Ve dnech 6.-7. prosince 2017 se konal v Konferenčním centru Jilská-Husova workshop k metodice „State of Art" pro oblast výzkumných infrastruktur v Dunajském makroregionu.

Seznam partnerů projektu ResInfra

Partneři financovaní z ERDF (European Regional Development Fund):

–Centre for Social Innovation (ZSI) - AUSTRIA

–University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - AUSTRIA

–Applied Research and Communications Fund (ARC Fund) - BULGARIA

–Ministry of Education and Science (MES) - BULGARIA

–Ministry of Science, Education and Sports (MSES) - CROATIA

–Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, (The Centre for Science, Technology, and Society Studies) (STSSCZ) - CZECH REPUBLIC

–Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (CERS HAS) - HUNGARY

–Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SCSTI) - SLOVAKIA

–Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) - ROMANIA

Partneři financovaní z IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance):

–Ministry of Science and Technology of the Republic of Srpska (MSC) - BOSNIA AND HERZEGOVINA

–Ministry of Education, Science and Technological Development (MESTD) - SERBIA

07-06-2017 13:44:02