Projekty

ResAGorA

Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance Frame

A Constructive Socio-normative Approach

2013-2015

12-01-2014 08:44:02

Číst dál...

Nanopinion

NANOPINION: European project – FP7, May 2012-October 2014
Nanopinion (celým názvem Monitoring public opinion on Nanotechnology in Europe) je evropský projekt realizovaný jako součást 7. Rámcového programu EU, sdružuje 17 partnerů z 11 zemí - http://www.nanopinion.eu/.
Co-ordinator: Zentrum für Soziale Innovation, Wien

12-01-2014 08:34:39

Číst dál...

PLACES (Cities of Scientific Culture)

Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (Cities of Scientific Culture)

2011–2013 (FP 7)

03-02-2014 07:39:55

Číst dál...

MASIS (Monitoring Policy and research Activities on Science in Society in Europe)

The MASIS project (http://www.masis.eu/english/home/ ) involved 38 countries; 27 EU

member states and 11 countries associated to FP7. In each country, an appointed national

correspondent provided a comprehensive report and subsequent updates based on a common

template.

03-02-2014 07:36:13

Číst dál...

ResInfra@DR

RESINFRA@DR – projekt Dunajského makroregionu

Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of research infrastructure in the Danube Region

Danube Transnational Programme 2017-2019

Poskytovatel: ERDF - European Regional Development Fund (Danube Transnational Programme)

http://www.interreg-danube.eu/resinfra-dr

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti se účastní projektu ResInfra@DR (Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors od research infrastructure in the Danube Region). Projekt je spolufinancován z prostředků ve fondech EU (ERDF - European Regional Development Fund, IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance), http://www.interreg-danube.eu/resinfra-dr .

Evropský projekt má za cíl podpořit rozvoj výzkumných infrastruktur v Podunajském regionu zejména s ohledem na sociálně-ekonomické potřeby regionu a makroregionální spolupráci. Jádrem projektových aktivit je rozšíření a zkvalitnění znalostní a expertní báze vědní a inovační politiky orientované na zakládání a modernizaci výzkumných infrastruktur.

07-06-2017 13:44:02

Číst dál...

Současné přístupy v historické epistemologii

Současné přístupy v historické epistemologii

Řešitel:Solver:Tomáš Dvořák
Poskytovatel:Grant:Projekty financované Grantovou agenturou České republiky

Podkategorie