Současné přístupy v historické epistemologii

Řešitel:Solver:Tomáš Dvořák
Poskytovatel:Grant:Projekty financované Grantovou agenturou České republiky